Volg ons: facebook linkedin twitter youtube     lettergrootte: printen
U bent hier: Werken bij > Werk > VACATURES

Voorzitter raad van toezicht Nieuw Unicum

Geplaatst op 29-10-2019

Online solliciteren
Dienstverband:

Contracturen:
0

Niveau:

Locatie:


Vacature omschrijving

Vanwege het verstrijken van de aanstellingstermijn van de huidige voorzitter de heer prof. dr. A.W.C.A. Cornelissen zoekt de raad van toezicht van Nieuw Unicum kandidaten voor zijn opvolging.

Wat is Nieuw Unicum?
Nieuw Unicum is in 1970 opgericht en een ervaren aanbieder van zorg, behandeling en dagbesteding voor mensen met ernstige fysieke en eventuele cognitieve beperkingen, veelal als gevolg van complexe neurologische progressieve ziektes. De focus op multiple sclerose (MS) en de ontwikkeling tot MS-expertisecentrum, heeft organisch geleid tot de grootste populatie van intramurale patiënten met progressieve MS in Nederland.

Nieuw Unicum ambieert een positie als het landelijke expertisecentrum op het gebied van progressieve MS. Deze ontwikkeling wordt onderkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  In die rol onderhoudt Nieuw Unicum intensieve relaties met kennisinstituten, patiëntenorganisaties, onderzoeksinstituten en beroeps-verenigingen. Vanaf de hoofdlocatie in de Waterleidingduinen in Zandvoort en drie kleinere locaties in Zandvoort en Haarlem bedient Nieuw Unicum met meer dan 400 werknemers zo’n 300 cliënten, waarvan 250 intramuraal.

Rol van de raad van toezicht
De raad van toezicht is toezichthouder, adviseur en klankbord voor en werkgever van de bestuurder en houdt integraal toezicht op het beleid en de uitvoering van het beleid van Nieuw Unicum. De raad van toezicht conformeert zich aan de Governancecode Zorg (2017).

Nieuw Unicum heeft een eenhoofdige raad van bestuur. De raad van toezicht komt minimaal vijf keer per jaar bijeen met de bestuurder. Bij de vergaderingen worden regelmatig de medezeggenschapsorganen en andere vertegenwoordigers van binnen of buiten de organisatie uitgenodigd. Naast de reguliere vergaderingen zijn er drie commissies ingesteld, te weten: 'commissie kwaliteit en veiligheid', 'auditcommissie' en 'remuneratiecommissie'. De raad bestaat momenteel uit vijf leden.

In de komende periode staan een aantal thema's centraal waar Nieuw Unicum zich op zal richten en waar de raad van toezicht nadrukkelijk een ondersteunende rol vervult in de richting van de raad van bestuur:

-    strategische ontwikkeling van Nieuw Unicum;

-    toekomstgericht personeelsbeleid en bestuurlijke continuïteit;

-    ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige zorgconcepten aansluitend bij de veranderende cliëntenvragen;

 -   daaruit voortvloeiend bestaat een nadrukkelijke vastgoedopgave met urgente investeringen in termen van (ver)nieuwbouw;

-    doorontwikkeling van het expertisecentrum en het tot stand brengen van hechte samenwerking met partners.

De leden van de raad van toezicht ontvangen elk een bezoldiging conform de aanbeveling van de  WNT.

De samenstelling van de raad en de onderscheiden profielen is zodanig dat de raad in gezamenlijkheid in staat is om adequaat toezicht te houden. Daarbij hecht de raad van toezicht aan een spreiding van kennis, disciplines en achtergronden. De benodigde kennis, kunde en ervaring is verdeeld over vijf verschillende profielen:

-    voorzittersprofiel (prof. dr. A.W.C.A. Cornelissen) komt vacant;

-    cliënten en kwaliteit  (mw. drs. F.G. Keuter);

-    financieel-economisch profiel (de heer drs. H. Kruijer);

-    medisch profiel (mevrouw dr. M.L.E.A. Jansen-Landheer);

-    langdurige zorg (drs. J.G.A. van Hoek).

Functie-eisen voorzitter raad van toezicht
Kandidaten hebben affiniteit met de doelgroep van Nieuw Unicum, hebben inzicht in de langdurige zorg en zijn maatschappelijk betrokken. Zij onderschrijven de doelstellingen en ambities van Nieuw Unicum en de Governancecode Zorg.

Voor het profiel voorzitter geldt:

Voor het profiel voorzitter geldt:

 • academisch werk- en denkniveau, bijvoorbeeld op het gebied van organisatiekunde;
 • bestuurlijke ervaring en ervaring als toezichthouder in een complexe omgeving;
 • ervaring met vragen op het terrein van huisvesting;
 • ervaring in stakeholdermanagement, met name ook op participatie door mede-zeggenschap;
 • heldere leiderschapsstijl gekenmerkt door een kritische en onafhankelijke opstelling;
 • resultaatgericht en richtinggevend;
 • goed gevoel voor de menselijke maat in de organisatie wat zich vertaalt naar een verbindende stijl, zowel binnen de raad van toezicht als ook vanuit de raad van toezicht naar de organisatie toe;
 • legt de verantwoordelijkheid op de juiste plaats in de organisatie en spreekt indien nodig hierop aan;
 • vermogen om de strategie en het functioneren van de stichting te ontwikkelen en te toetsen;
 • signaleert behoeften in de organisatie die vertaald kunnen worden naar een strategisch langetermijnplan;
 • kennis van en inzicht in ontwikkelingen in de langdurige zorg en/of  gehandicaptenzorg en heeft van daaruit inzicht in mogelijke verbindingen met de wetenschap;
 • vermogen om kritisch en onafhankelijk in een collegiaal team te functioneren;
 • is bereid om ook individueel de klankbordfunctie voor de raad van bestuur te vervullen;
 • heeft voldoende tijd beschikbaar om de functie adequaat in te vullen.

Contact
Nieuw Unicum laat zich in deze procedure bijstaan door Holtrop Ravesloot. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van der Linden Martínez of Freek Muller (telefoon 020 - 6470201). Belangstellenden (m/v) wordt verzocht hun CV en motivatie, bij voorkeur per e-mail, te richten aan Freek Muller, via reacties@holtropravesloot.nl. Reageren kan tot 11 november 2019. Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.


Website ontwikkeling en ontwerp Designs [marketing & media concepts]
© Nieuw Unicum 2019 - alle rechten voorbehouden