Volg ons: facebook linkedin twitter youtube     lettergrootte: printen

Privacy sollicitant

Zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens


Nieuw Unicum hanteert bij haar werving en selectieprocedures de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en organisatieontwikkeling (NVP). Deze NVP-code bevat de basisregels die arbeidsorganisatie en sollicitanten naar het oordeel van de NVP in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures.

Voor zover van toepassing worden (schriftelijke) gegevens afkomstig van een sollicitant binnen vier weken na de afwijzing vernietigd, tenzij anders met de sollicitant is overeengekomen.

Assessments worden uitgevoerd door het NIP erkende bureaus en de resultaten worden alleen met instemming van de sollicitant doorgestuurd naar de manager van het betreffende bedrijfsonderdeel en de betrokken personeelsconsulent.

Nieuw Unicum onderzoekt schriftelijke klachten van sollicitanten die van oordeel zijn dat zij onzorgvuldig, onbillijk of onjuist zijn behandeld. De sollicitant ontvangt binnen 4 weken een gemotiveerd antwoord.Website ontwikkeling en ontwerp Designs [marketing & media concepts]
© Nieuw Unicum 2020 - alle rechten voorbehouden