Volg ons: facebook linkedin twitter youtube     lettergrootte: printen

Verklaring omtrent gedrag

Bewijs van goed gedrag


Bij Nieuw Unicum werken we veelal met kwetsbare cliënten. We vinden het belangrijk om hun veiligheid te waarborgen en daarnaast streven we naar constante kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Om dit te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat alle nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarom kan een aanstelling bij Nieuw Unicum alleen plaatsvinden als je een VOG kunt overleggen.

Wat is een VOG?
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag geen bezwaar oplevert voor de functie. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Hoe vraag je een VOG aan?
Je ontvangt het aanvraagformulier van Nieuw Unicum. Wij hebben hierop reeds aangegeven wat het doel van de aanvraag is en hebben deze ondertekend. Je vraagt een VOG aan door het aanvraagformulier in te leveren bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar je staat ingeschreven, tezamen met de functieomschrijving die je ook van ons gekregen heeft. Bij indiening van de aanvraag bij de gemeente dien je een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en de verschuldigde leges (€ 30,05) te voldoen. Deze kosten krijg je terug van Nieuw Unicum als je de VOG overlegt.

De gemeente neemt de gegevens van het aanvraagformulier over in de computer en vult ze aan met de gegevens vanuit de Gemeentelijke Basisadministratie. Vervolgens worden al deze gegevens doorgestuurd naar het COVOG, het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit orgaan geeft de verklaring af namens de minister van Veiligheid en Justitie. In principe wordt er 4 jaar teruggekeken bij het onderzoek voor een VOG. Je krijgt uw VOG toegestuurd op uw (post)adres.

Wanneer wordt een VOG afgegeven?
Als uit het onderzoek voor de VOG blijkt dat je geen strafbare gedragingen op je naam hebt staan, die de uitoefening van de specifieke functie in de weg staan, wordt de VOG afgegeven. Het COVOG raadpleegt daarvoor onder meer het Justitieel Documentatie Systeem, een databank waarin alle gegevens met betrekking tot strafbare feiten zijn opgenomen. Voor de beoordeling van je verzoek kan het COVOG tevens informatie inwinnen bij de politie, het Openbaar Ministerie en de Reclassering. De gegevens worden in samenhang gewogen en beoordeeld.Website ontwikkeling en ontwerp Designs [marketing & media concepts]
© Nieuw Unicum 2020 - alle rechten voorbehouden